fogleuorvos.hu

foglalkozás-egészségügyi alapellátás és munkahigiénés szolgáltatás

Szolgáltatások és árak

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

kizárólag szerződött cégek részére

 • munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése első fokon
 • foglalkozási megbetegedések gyanújának bejelentése és kivizsgálása
 • munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok
 • krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása
 • munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítás
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint az alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatok kezdeményezése
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint veszek részt a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálásában

Az éves foglalkozás-egészségügyi ellátás alapdíja, eltérő megállapodás hiányában:

A osztály: 12.000 Ft/fő
B osztály: 12.000 Ft/fő
C osztály: 10.000 Ft/fő
D osztály: 10.000 Ft/fő

Az árak tájékoztató jellegűek, pontos árajánlatot ingyenes konzultációt követően tudunk adni.

Munkahigiénés szolgáltatás
kizárólag szerződött cégek részére

 • a megbízó munkavédelmi képviselőjével a munkahelyi veszélyforrások, munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak feltárása, 3 évente vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;
 • egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadásban
 • munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokban
 • a foglalkozási rehabilitáció szervezésében
 • a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában

A szolgáltatás díja munkakörönként, illetve azonos kockázat esetén munkakör csoportonként kerül meghatározásra egyéni megállapodás keretében.

Egyéb szolgáltatások
kizárólag szerződött cégek részére

 • a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításához szükséges tanácsadás,
 • elsősegélynyújtók szakmai felkészítése;
 • 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgá-lata külön jogszabályban meghatározottak szerint
 • munkakörhöz nem kötött védőoltások beadása (pl. szezonális influenza)
 • receptfelírás (1 évnél nem régebbi, releváns szakorvosi vélemény birtokában)

A díjak a megbízó céggel kötött egyéni megállapodásban kerülnek rögzítésre.

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat

szerződött cégek és magánszemélyek részére

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat ÁRA:

12.000,- Ft/fő

Az árak tájékoztató jellegűek, pontos árajánlatot ingyenes konzultációt követően tudunk adni.

Szolgáltatások, árak

Jogszabályi háttér

s

HASZNOS információk

kapcsolat

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás, munkahigiénés szolgáltatás, üzemorvosi és egyéb szolgáltatások

A foglalkozás-egészségügyi alapellátás és munkahigiénés szolgáltatás jogszabályi kerete

Irányadó munkáltatóknak, munkavállalóknak.
Letölthető dokumentumok gyűjteménye.

 

Elérhetőségek,
időpontfoglalás,
ajánlat kérés.

 

A szolgáltatás helyszíne, időpontja:

2000 Szentendre, Dobogókői út 1.
Rendelési idő: minden második hét szerda 09.00-12.00

Az ellátásra kizárólag előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor, szerződött cégek munkavállalói részére.

Bejelentkezés e-mailen a szele.eszter@fogleuorvos.hu címen.

 

Kapcsolat:

Dr. Szele Eszter

e-mail: szele.eszter@fogleuorvos.hu

foglalkozás-egészségügyi alapellátás és munkahigiénés szolgáltatás

Szolgáltatások és árak

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

kizárólag szerződött cégek részére

 • munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése első fokon
 • foglalkozási megbetegedések gyanújának bejelentése és kivizsgálása
 • munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok
 • krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása
 • munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítás
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint az alkalmasság elbírálásához szükséges vizsgálatok kezdeményezése
 • külön jogszabályban meghatározottak szerint veszek részt a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálásában

Az éves foglalkozás-egészségügyi ellátás alapdíja, eltérő megállapodás hiányában:

A osztály esetén:
12.000,- Ft/fő

B osztály esetén:
12.000,- Ft/fő

C osztály esetén:
10.000,- Ft/fő

D osztály esetén:
10.000,- Ft/fő

Az árak tájékoztató jellegűek, pontos árajánlatot ingyenes konzultációt követően tudunk adni.

Munkahigiénés szolgáltatás

kizárólag szerződött cégek részére

 • a megbízó munkavédelmi képviselőjével a munkahelyi veszélyforrások, munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak feltárása, 3 évente vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;
 • egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadásban
 • munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokban
 • a foglalkozási rehabilitáció szervezésében
 • a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában

A szolgáltatás díja munkakörönként, illetve azonos kockázat esetén munkakör csoportonként kerül meghatározásra egyéni megállapodás keretében.

Egyéb szolgáltatások

kizárólag szerződött cégek részére

 • a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításához szükséges tanácsadás,
 • elsősegélynyújtók szakmai felkészítése;
 • 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgá-lata külön jogszabályban meghatározottak szerint
 • munkakörhöz nem kötött védőoltások beadása (pl. szezonális influenza)
 • receptfelírás (1 évnél nem régebbi, releváns szakorvosi vélemény birtokában)

A díjak a megbízó céggel kötött egyéni megállapodásban kerülnek rögzítésre.

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat

szerződött cégek és magánszemélyek részére

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat ÁRA:

10.000,- Ft/fő

Az árak tájékoztató jellegűek, pontos árajánlatot ingyenes konzultációt követően tudunk adni.

A szolgáltatás helyszíne, időpontja:

2000 Szentendre, Dobogókői út 1.
Rendelési idő: minden második hét szerda 09.00-12.00

Az ellátásra kizárólag előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor, szerződött cégek munkavállalói részére.

Bejelentkezés e-mailen a szele.eszter@fogleuorvos.hu címen.