fogleuorvos.hu

foglalkozás-egészségügyi alapellátás és munkahigiénés szolgáltatás

Jogszabályi háttér

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
 • 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról; 
 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről;
 • 27/1995. (VII. 25. ) NM rendelet a foglalkozási-egészségügyi szolgáltatásról; 
 • 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról;
 • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről; 
 • 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról; 
 • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól; 
 • 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról; 
 • 12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkenéséről;
 • 50/1999. (XI. 3. ) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről; 
 • 25/1998. (XII: 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgást minimális egészségi és biztonsági követelményeiről; 
 • 66/2005. (XII. 22. ) EüM rendelet a munkavállalókkal érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről;
 • 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről;
 • 26/2000. (IX. 30. ) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésekről és az általuk okozott egészségkárosodás megelőzéséről; 
 • 3/2002. (II. 8. ) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről;
 • 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről;
 • 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről;
 • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről;
 • 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről;
 • 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről;
 • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről;
 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról;
 • 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról.

Szolgáltatások, árak

Jogszabályi háttér

s

HASZNOS információk

kapcsolat

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás, munkahigiénés szolgáltatás, üzemorvosi és egyéb szolgáltatások

A foglalkozás-egészségügyi alapellátás és munkahigiénés szolgáltatás jogszabályi kerete

Irányadó munkáltatóknak, munkavállalóknak.
Letölthető dokumentumok gyűjteménye.

 

Elérhetőségek,
időpontfoglalás,
ajánlat kérés.

 

A szolgáltatás helyszíne, időpontja:

2000 Szentendre, Dobogókői út 1.
Rendelési idő: minden második hét szerda 09.00-12.00

Az ellátásra kizárólag előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor, szerződött cégek munkavállalói részére.

Bejelentkezés e-mailen a szele.eszter@fogleuorvos.hu címen.

 

Kapcsolat:

Dr. Szele Eszter

e-mail: szele.eszter@fogleuorvos.hu

foglalkozás-egészségügyi alapellátás és munkahigiénés szolgáltatás

Jogszabályi háttér

  • 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról.12. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről;
   • 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról;
   • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről;
   • 27/1995. (VII. 25. ) NM rendelet a foglalkozási-egészségügyi szolgáltatásról;
   • 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról;
   • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről;
   • 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról;
   • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól;
   • 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról;
   • 12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkenéséről;
   • 50/1999. (XI. 3. ) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről;
   • 25/1998. (XII: 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgást minimális egészségi és biztonsági követelményeiről;
   • 66/2005. (XII. 22. ) EüM rendelet a munkavállalókkal érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről;
   • 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről;
   • 26/2000. (IX. 30. ) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésekről és az általuk okozott egészségkárosodás megelőzéséről;
   • 3/2002. (II. 8. ) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről;
   • 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről;
   • 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről;
   • 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről;
   • 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről;
   • 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről;
   • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről;
   • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról;

   • 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról.

A szolgáltatás helyszíne, időpontja:

2000 Szentendre, Dobogókői út 1.
Rendelési idő: minden második hét szerda 09.00-12.00

Az ellátásra kizárólag előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor, szerződött cégek munkavállalói részére.

Bejelentkezés e-mailen a szele.eszter@fogleuorvos.hu címen.