fogleuorvos.hu

foglalkozás-egészségügyi alapellátás és munkahigiénés szolgáltatás

Hasznos információk

Munkáltatóknak

A hazai szabályozás alapján szervezett munkavégzés keretében dolgozók jogszabályban meghatározottak szerint kötelesek részt venni az előzetes, időszakos esetenként pedig a soron kívüli foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) vizsgálaton. A kötelezően elvégzendő vizsgálatok körét a munkavállaló munkaköre és az abból adódó kockázati tényezők határozzák meg. A vizsgálatokra a munkáltatónak kell a munkavállalót beutalni. A munkáltató kötelessége munkavédelmi szakember megbízásával a munkahelyi kockázatértékelés elkészítése, melyben a foglalkozás-egészségügyi szakorvos közreműködik.  

Előzetes alkalmassági vizsgálat

A munkába állást megelőzően minden munkavállalónál előzetes alkalmassági vizsgálatot kell végezni, ennek során a munkahelyi kockázatok és a munkakör ismeretében a foglalkozás egészségügyi orvos feladata annak elbírálása, hogy a leendő munkavállaló testi alkata, fejlettsége és egészségi állapota alapján alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, vagy a munkavégzés során alkalmazandó-e bármilyen korlátozás.  

Időszakos alkalmassági vizsgálat

Jogszabályban meghatározott gyakorisággal (évente vagy két-, három évente) kell a munkavállalót időszakos alkalmassági vizsgálatra küldeni, a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából.  

Soron kívüli alkalmassági vizsgálat

El kell végezni az alábbi esetekben:

  • a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a
  • heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően;
  • olyan rosszullét, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, vagy a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved;
  • 30 napos (néhány esetben 10 napos) keresőképtelenséget követően,
  • ha a munkavállaló munkavégzése – nem egészségi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel

A munkaképes lakosság nagy része nem jár rendszeresen háziorvoshoz vagy egyéb szűrővizsgálatra, így az ő esetükben a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgált az egyetlen olyan orvos-páciens találkozás, ahol a betegség megelőző állapot vagy a már kialakult betegség korai felismerésre megtörténhet. A munkavállaló figyelmét ezeken a vizsgálatokon fel tudjuk hívni a munkahelyi kockázatokon túl azon kockázati tényezőkre is melyekre egészségének megőrzése érdekében életmódja tekintetében oda kell figyelni. A betegségek megelőzésével, korai felismerésével a munkavállaló keresőképtelenné válása is megelőzhető, így nem esik ki a munkából hosszabb időre a dolgozó későn diagnosztizált krónikus betegség miatt.

Beutaló előzetes alkalmassági vizsgálatra
Beutaló időszakos ill. soron kívüli alkalmassági vizsgálatra

Munkavállalóknak

Szervezett munkavégzés keretében dolgozók munkavállaló köteles a munkaköréhez kapcsolódó, jogszabályban előírt foglalkozás egészségügyi (üzemorvosi) vizsgálaton részt venni, melyre a mun-káltató utalja be. A foglalkozás egészségügyi orvos feladata annak elbírálása, hogy a munkavállaló testi alkata, fejlettsége és egészségi állapota alapján alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, vagy a munkavégzés során alkalmazandó-e bármilyen korlátozás.
A munka törvénykönyve alapján a kötelező orvosi vizsgálat tartalmára a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól, azaz azon munkaidőben vehet részt.

Szolgáltatások, árak

Jogszabályi háttér

s

HASZNOS információk

kapcsolat

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás, munkahigiénés szolgáltatás, üzemorvosi és egyéb szolgáltatások

A foglalkozás-egészségügyi alapellátás és munkahigiénés szolgáltatás jogszabályi kerete

Irányadó munkáltatóknak, munkavállalóknak.
Letölthető dokumentumok gyűjteménye.

 

Elérhetőségek,
időpontfoglalás,
ajánlat kérés.

 

A szolgáltatás helyszíne, időpontja:

2000 Szentendre, Dobogókői út 1.
Rendelési idő: minden második hét szerda 09.00-12.00

Az ellátásra kizárólag előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor, szerződött cégek munkavállalói részére.

Bejelentkezés e-mailen a szele.eszter@fogleuorvos.hu címen.

 

Kapcsolat:

Dr. Szele Eszter

e-mail: szele.eszter@fogleuorvos.hu

foglalkozás-egészségügyi alapellátás és munkahigiénés szolgáltatás

Hasznos információk

Munkáltatóknak

A hazai szabályozás alapján szervezett munkavégzés keretében dolgozók jogszabályban meghatározottak szerint kötelesek részt venni az előzetes, időszakos esetenként pedig a soron kívüli foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) vizsgálaton. A kötelezően elvégzendő vizsgálatok körét a munkavállaló munkaköre és az abból adódó kockázati tényezők határozzák meg. A vizsgálatokra a munkáltatónak kell a munkavállalót beutalni. A munkáltató kötelessége munkavédelmi szakember megbízásával a munkahelyi kockázatértékelés elkészítése, melyben a foglalkozás-egészségügyi szakorvos közreműködik.  

Előzetes alkalmassági vizsgálat

A munkába állást megelőzően minden munkavállalónál előzetes alkalmassági vizsgálatot kell végezni, ennek során a munkahelyi kockázatok és a munkakör ismeretében a foglalkozás egészségügyi orvos feladata annak elbírálása, hogy a leendő munkavállaló testi alkata, fejlettsége és egészségi állapota alapján alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, vagy a munkavégzés során alkalmazandó-e bármilyen korlátozás.  

Időszakos alkalmassági vizsgálat

Jogszabályban meghatározott gyakorisággal (évente vagy két-, három évente) kell a munkavállalót időszakos alkalmassági vizsgálatra küldeni, a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából.  

Soron kívüli alkalmassági vizsgálat

El kell végezni az alábbi esetekben:

  • a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a
  • heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően;
  • olyan rosszullét, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, vagy a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved;
  • 30 napos (néhány esetben 10 napos) keresőképtelenséget követően,
  • ha a munkavállaló munkavégzése – nem egészségi ok miatt – 6 hónapot meghaladóan szünetel
A munkaképes lakosság nagy része nem jár rendszeresen háziorvoshoz vagy egyéb szűrővizsgálatra, így az ő esetükben a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgált az egyetlen olyan orvos-páciens találkozás, ahol a betegség megelőző állapot vagy a már kialakult betegség korai felismerésre megtörténhet. A munkavállaló figyelmét ezeken a vizsgálatokon fel tudjuk hívni a munkahelyi kockázatokon túl azon kockázati tényezőkre is melyekre egészségének megőrzése érdekében életmódja tekintetében oda kell figyelni. A betegségek megelőzésével, korai felismerésével a munkavállaló keresőképtelenné válása is megelőzhető, így nem esik ki a munkából hosszabb időre a dolgozó későn diagnosztizált krónikus betegség miatt.

Munkavállalóknak

Szervezett munkavégzés keretében dolgozók munkavállaló köteles a munkaköréhez kapcsolódó, jogszabályban előírt foglalkozás egészségügyi (üzemorvosi) vizsgálaton részt venni, melyre a mun-káltató utalja be. A foglalkozás egészségügyi orvos feladata annak elbírálása, hogy a munkavállaló testi alkata, fejlettsége és egészségi állapota alapján alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, vagy a munkavégzés során alkalmazandó-e bármilyen korlátozás.
A munka törvénykönyve alapján a kötelező orvosi vizsgálat tartalmára a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól, azaz azon munkaidőben vehet részt.

A szolgáltatás helyszíne, időpontja:

2000 Szentendre, Dobogókői út 1.
Rendelési idő: minden második hét szerda 09.00-12.00

Az ellátásra kizárólag előzetes bejelentkezés alapján kerülhet sor, szerződött cégek munkavállalói részére.

Bejelentkezés e-mailen a szele.eszter@fogleuorvos.hu címen.